CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, September 9, 2009

contoh kes dalam Undang-Undang Tort, 1 perbandingan dengan Islam

CHEAH KIM TONG & ANOR V TARO KAUR [1989]3 MLJ
1.0 FAKTA KES
Plaintif merupakan pemilik kepada sebidang tanah yang berdaftar. Beliau telah mendakwa bahawa rumah defendan telah melebihi atau mencerobohi ke kawasan tanah mereka.Plaintif telah membuat permohonan perintah mahkamah untuk menyaman di dalam kamar untuk mengalihkan rumahnya daripada tanah plaintif .Plaintif juga membuat permohonan perintah mahkamah untuk mendapatkan ganti rugi kerosakan dan kos. Defendan dalam balasannya berkata bahawa tuan tanah sebelum plaintif tidak pernah menghalang atau membuat persetujuan dengan defendan untuk menggunakan tanah itu.
Fakta Kes,
1) The defendants house encroaches onto the plaintiff’s land.( Rumah defendant telah menceroboh/melebihi di atas tanah plaintiff.)
2) The defendant relied on estoppel and consent on the grounds that the previous owner before the plaintiff had never complained. (Defendant bergantung kepada kebenaran/izin berdasarkan tuan tanah sebelum Plaintif tidak pernah mengadu/ ambik tindakan terhadap Defendan)
3) the defendant further contended that the plaintiff did not suffer damages.Defendant berhujah/melawan dan mengatakan bahawa plaintif tidak menerima sebarang kerosakkan atas tanah plaintiff
2.0 ISU –ISU KES
Issues:
1) Whether the previous owner’s consent shall be estoppel.( samada keizinan daripada tuan tanah sebelum plaintif perlu dihentikan.)
2) Whether the defendant continuing trespass onto plaintiff’s land although the previous owner did not complaint. ( samada defendant berterusan mencerobohi tanah plaintif walaupun pemilik sebelum ini tidak mengadu dan membuat tindakan.)
3) Wheter the plaintiff need to proof damage as the cause of action. (samada plaintif perlu membuktikan kerosakan yang ditanggung disebabkan tindakan defendan
3.0 Decision/Act: keputusan.
1) Keizinan pemilik lama perlu dihentikan dan perlu diambil tindakan yang dibuat oleh pemilik yang baru.

2) Kes ini menunjukkan pencerobohan yang berterusan oleh pihak defendant, maka tindakan yang baru daripada pemilik tanah yang baru perlu diambil terhadap defendan.
3) Plaintif tidak perlu membuktikan bahawa berlaku kerosakan terhadap tanah plaintif kerana ia adalah actionable per se/ tindakan yang berlaku dengan sendirinya
.4.0 PANDANGAN ISLAM DALAM KES PENCEROBOHAN

4.0.1.
Merujuk kepada hadis:
( عن عطا عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله (ص ) : من زرع في ارض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته)
Maksudnya: Daripada Ata’ daripada Rafi’ bin Khadij meriwayatkan Rasulullah S.A.W. bersabda: Sesiapa menanam di atasa tanah milik orang lain tanpa mendapatkan keizinan daripada mereka , maka dia tidak berhak mendapat hasil tanaman itu tetapi diberikan kepadanya (pihak yang menanam tanaman itu) kos penanaman tersebut.
     Hadis ini jelas menunjukkan seseorang tidak dibenarkan menceroboh atau meletakkan sebarang objek ke atas tanah milik orang lain tan\pa mendapat kebenaran daripada pemilknya terlebih dahulu. Jika dia tetap melakukannya iaitu menggunakan tanpa izin pemiliknya, dia dikira telah melakukan kesalahan pencerobohan dan perbuatan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang
Merujuk kepada kaedah fiqh:
(لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه)
Maksudnya: Seseorang itu tidak boleh menggunakan harta milik orang lain tanpa mendapatkan kebenarannya.
     Oleh itu, seseorang tidak boleh memasuki rumah atau ladang milik orang lain tanpa mendapat kebenaran daripada pemiliknya terlebih dahulu. Jika dia melakukan tindakan sedemikian, dia dikira sebagai penceroboh.
Sesuatu tindakan itu dikira sebagai pencerobohan jika seseorang defendan:
a)Meletakkan seseuatu benda di atas tanah milik palaintif
b) Menyebabkan sebarang benda berbahaya bergerak melepasi sempadan tanah milik palintif
c)Menyebabkan sesuatu benda menyentuh tanah milik seseorang sekalipun benda tersebut tidak melepasi sempadan tanah itu.
     Antara contoh bentuk pencerobohan ini adalah mencondongkan tangga, sebuah binaan atau papan kearah ruang udara tanah milik seseorang atau menyebabkan sesuatu tumbuh-tumbuhan tumbuh di atas tanah milik seseorang.
     Kes ini juga boleh dirujuk dengan kes yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah S.A.W di mana sepohon pokok kurma milik seseorang telah tumbuh di atas tanah milik seseorang yang lain. Pemilik tanah itu berasa tidak senang hati apabila tuan punya pokok kurma itu memasuki kawasan tanahnya untuk mendapatkan buah kurma. Kemudian pemilik tanah mengadu hal itu kepada Rasulullah S.A.W. Baginda meminta supaya tuan punya pokok itu memindahkan pokoknya , tetapi dia enggan. Lalu baginda meminta pokok itu disedekahkan kepada pemilik tanah, tetapi dia tetap enggan. Maka Rasulullah S.A.W bersabda :
“ Engkau telah membuat kemudaratan, pergi( wahai tuan tanah)dan cabutkan pokok kurma itu."
"islam untuk semua, indahnya Islam"

0 comments: